• +385 21 623 100
  • +385 98 42 32 62
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Povijest Tučepi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Crkva Sv. Jure

Tučepi danas prepoznajemo ponajprije kao turističku destinaciju na suvremenim itinerarima Hrvatske i Europe. No, Tučepi su staro naselje, s četiri milenija dugom prošlošću, čemu je glavni razlog povoljni zemljopisni položaj.

Tučepi na zapadu granice s gradom Makarskom kao glavnim i jedinim urbanim središtem hrvatske mikroregije Makarsko primorje, dok ga sa sjevera omeđuje impozantna planina Biokovo. Tučepski zaselci: Podpeć, Čovići, Srida sela, Šimići i Podstup, sa odlikama primorskog tradicijskog graditeljstva, raštrkani su po širokoj zoni primorske flišne padine, bogate s nekoliko prirodnih izvora vode i terasastim poljoprivrednim zemljištem s vinogradima i maslinicima.

Na jugu, uz pitomu, šljunkovitu i četiri kilometra dugu obalu, smjestile su se današnje Tučepi, novo i moderno naselje, koje svoj prosperitet zasniva na turističkoj djelatnosti.

0 tome da su Tučepi bile naseljene još u predpovijesnom razdoblju (Iliri. 2000 g. pr. K. - I. .st.) svjedoci nam ime naselja.

Jedna od pretpostavki postanka i značenja njegova naziva vezuje se za ilirsko podrijetlo, i to po sačuvanim staroilirskim elementima na albanskom jeziku i značilo bi selo kod izvora (vode).

Da su Tučepi bile naseljene još u ilirsko doba, svjedoče nam arheološkotoponomastički indiciji: karakteristične uzvisine rađene u suhozidu s tipičnim tumulima na najvišoj točki, koje narod naziva Gradinama (na padinama brda Sutvid), Gomilama (lokaliteti Sutvid, Ravnice...), Gradcem (nedaleko morske obale) i Gradom (iznad puta koji vodi iz Sride sela u Podpeć).

Najstarije ubicirani nalaz iz antickog razdoblja (Rimljani, 1. - 6. st.) je nekropola na južnim obroncima brda Sutvid. Početrkom 20. st. na ovom lokalitetu su otkrivene stele s natpisima, skeletni grobovi, različiti grobni inventar i nekoliko primjeraka rimskog novca (2. - 4. st.). Istočno od Sutvida, uz samu cestu koja povezuje Primorje sa zaleđem, nalazi se lokalitet Okrumbica.

Mnogobrojnost arheoloških tragova - ostaci zida sa žbukom, tegula, fragmenti raznih keramičkih posuda i nalaz željeznog koplja, otvaraju mogućnost ubikacije kasnoantičkog naselja na ovom predjelu. Lokalitet Javorak zauzima širi predio oko križanja lokalnog puta Čvići - Podpeć.

Na osnovu njegova položaja te slučajnog nalaza novca, zida i nekropola, venecijanski putopisac Alberto Fortis (1741. - 1803.) u svom djelu "Put po Dalmaciji" (Venecija, 1774.) navodi da se na tom mjestu nalazio kasnoantički Prokopijev Laurentum.

O kontinuitetu življenja u širem arealu mjesta Tučepi, uz lokalitet Sutvid, svjedoče nam lokaliteti crkve Gospina rođenja na mjesnom groblju (na jugoistoku mjesta. ponad morske obale i magistralne ceste) te lokalitet crkve Sv. Jure (na krajnjem jugozapadu, uz obalu mora, danas u okruženju hotelskog kompleksa).

Crkva Sv. Jure podignuta je 1311. godine i do danas nam se sačuvala kao romaničko gotička jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, dok su se u unutrašnjosti sačuvali oslikani posvetni križevi. Kompletno je obnovljena nakon arheoloških i konzervatorskih istraživanja 1992./93. godine. Na samom lokalitetu prezentirano je više razvojnih faza: ranokršćarska vila rustika l. - 2. st., kasnoantički oratorij, srednjovjekovna crkva i nekropola te dio kasnije južne prigradnje - cenobij.

Na samom vrhu Sutvida, na predpovijesnom lokalitetu, nalaze se temelji crkve Sv. Vida. Pretpostavlja se da su Hrvati doseljenjem u ove krajeve u 7. st., na tom mjestu štovali svoga boga Svevida te pošto su se pokrstili, pretvorili su poganski hram u kršćansku crkvu.

Crkva Gospodina rođenja sagrađena je 1703.g., kao jednobrodna građevina sa svim odlikama dalmatinskog provincijalnog baroka. Nakon potresa 1962. godine, crkva je stradala, nakon čega je demontirana i sagrađena u istom obliku.

Pri demoniranju ove barokne crkve, u temeljima su otkriveni arhitektonski ukrasni dijelovi koji su pripadali starokršćanskoj crkvi (5. - 6. st.). Pred zapadnim pročeljem nalaze se četiri srednjovjekovne ploče s karakterističnim reljefnim ukrasima iz tog doba: prikaz maca i štita s ružom ili polumjesecom, te križem preko cijele ploče.

Na lokalitetu se nalazi stela iz 1. st., koja se smatra najranijim sepulkralnim spomenikom u Makarskom primorju.

Dugo je vremena bila smatrana nadgrobnim obilježjem dužda Petra I Candiana koji je poginuo, nedaleko lokaliteta, u pomorskoj bitci s Neretvanima 18. rujna 887. godine.

Veliki broj rimskih tegula s pečatom tvornica, keramički i stakleni antički, kasnoantički, srednjovjekovni i kasnosrednjovjekovni nalazi, te nalazi novca, naušnica i ostalih sitnijih metalnih predmeta iz 10. do 17. st., svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti samoga mjesta.

Uporedo sa životom pri morskoj obali, život se odvijao i u podbiokovskim zaselcima.

0 tome nam svjedoče ostaci temelja crkve Sv. Martina s nekropolom (na lokalitetu Grebišće, sjeverozapadno od brda Sutvid).

Po temeljima se može zaključiti da je crkvica stare orijentacije istok - zapad, popločana je bila od domaćih kamenih ploča. Oblik apside je izvana četvorokutan, a iznutra polukružan, što se može povezati sa sličnim oblicima dalmatinskih crkvica 11. - 12. stoljeća.

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Crkva u Tučepima

Grb

Kaštelet

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

djelić iz rimske povijesti

zdenac


© 2023 Tučepi accommodation offer: Villa's with pool, apartments, hotels, pensions, restaurants. Powered by https://www.tucepi.net